Kotlin编译器

Terwer...小于 1 分钟新笔记Kotlin语言深度解析ktkotlin

Kotlin编译器

安装并配置Kotlin编译器

在线体验

https://play.kotlinlang.org/open in new window

下载地址:

https://github.com/JetBrains/kotlin/releases/tag/v1.6.21open in new window

最新版本是 1.6.21

解压

unzip kotlin-compiler-1.6.21.zip

设置环境变量

# kotlin
export KOTLIN_HOME=/code/kotlin-compiler-1.6.21/kotlinc
export PATH=$KOTLIN_HOME/bin:$PATH

验证

kotlinc -version
➜  ~ kotlinc -version
info: kotlinc-jvm 1.6.21 (JRE 11.0.12+8-LTS-237)

使用 vim 和 Kotlin 编译器编写 Kotlin 版的 Hello World

cd ~/Desktop

vim 
评论
  • 按正序
  • 按倒序
  • 按热度
Powered by Waline v2.14.9